ฉากหลังห้องพระสวยๆ ลายต้นโพธิ์ พื้นสีน้ำเงิน

error: Thank you