ลายไทย เทพพนม สำหรับติดผนังภายใน มีสีเหลืองทอง พื้นหลังสีแดง ใช้ในงานตกแต่งสถานที่ ที่ต้องการแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมไทย ในศิลปะลายไทย

read more