วอลเปเปอร์ลายเทพพนมคู่ สีเหลือง แบบที่2

วอลเปเปอร์ลายไทย สั่งพิมพ์ ลายเทพพนมคู่ สีเหลือง สเหมาะสำหรับติดตั้งในพระอุโบสถ ศาลา วัด หน่วยงานและองค์กรทางศาสนา ห้องพระ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Continue reading