ลายไทย นิยมใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม โดดเด่น ลายไทยเหมาะสำหรับตกแต่งห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร

read more