ปลาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ผลกำไรหรือผลประโยชน์จากการทำธุรกิจ ในการทำมาค้าขาย ให้ขายขึ้น

read more