ลายช้างไทย สีแดง แบบที่3 ร้านอาหารไทยต่างประเทศ นิยมนำช้างมาตกแต่งภายในร้าน เพราะช้างแสดงถึงความเป็นไทยได้ชัดเจนที่สุด

read more