เปลี่ยนห้องพระที่แสนเรียบง่ายของโรงเรียนให้กลายเป็นห้องพระที่มีลวดลายสวยงามเชิญชวนให้นักเรียนสนใจ ทำยังไงให้นักเรียนอยากเข้ามาห้องพระ สนใจในห้องพระมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีไอเดียเล็กๆที่อาจทำให้พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปด้วย"วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์".....ลวดลายวิจิตรศิลป์ที่ถูกสั่งพิมพ์ลงบนวอลเปเปอร์นั้นละเมียดละไม...

read more