วอลเปเปอร์ลายเทพพนมต้นโพธิ์ทอง สีดำ แบบที่ 2

วอลเปเปอร์ภาพพิิมพ์ ลายเทพพนมต้นโพธิ์ทอง สีดำสั่งพิมพ์ตามขนาด วัสดุที่ทำมาจากเนื้อผ้าแคนวาส มีความหนา 1.33 กับ เนื้อผ้าซาติน  มีความหนา 2.5 เหมาะสำหรับติดตั้งในพระอุโบสถ ศาลา วัด หน่วยงานและองค์กรทางศาสนา ห้องพระ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ลายเทพพนมต้นโพธิ์ทอง สีดำวอลเปเปอร์ลายเทพพนมต้นโพธิ์ทอง สีดำ


ติดต่อฝ่ายขาย