วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายต้นโพธิ์สีน้ำเงิน-ทอง

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ลายต้นโพธิ์สีน้ำเงิน-ทอง สั่งพิมพ์ตามขนาด วัสดุที่ทำมาจากเนื้อผ้าแคนวาส มีความหนา 1.33 กับ เนื้อผ้าซาติน  มีความหนา 2.5 เหมาะสำหรับติดตั้งในพระอุโบสถ ศาลา วัด หน่วยงานและองค์กรทางศาสนา ห้องพระ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ลายต้นโพธิ์สีน้ำเงิน-ทอง

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ลายต้นโพธิ์สีน้ำเงิน-ทอง